Players Points
Aroszparo 2331
[SiK]AyyGor 2153
[BOR]Vilgefortz 1883
[SiK]WintersuN 1869
[SiK]ThoR 1679
[SiK]KacPower 1491
[SiK]Sexmaniac 1398
[2RT]Reiko 1368
StrowMan_ 1360
[SiK]Daniel 1241